Stretnutie s deťmi z Detského domova v Novej Bani

28.08.2009

V dňoch 27. – 28. augusta 2009 sa v rámci realizácie Projektu detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv - detských ombudsmanov uskutočnilo vzdelávacie podujatie pre deti z Detského domova Nová Baňa. Vzdelávanie bolo zamerané najmä na prevenciu závislostí, komunikáciu a asertivitu. Pod vedením pracovníčok Kancelárie verejného ochrancu práv a externých spolupracovníkov projektu z odboru psychológie sa deti venovali sebapoznávaniu,  poznávaniu svojho okolia,  ale aj možnostiam a spôsobom medziľudskej komunikácie a asertivity, vrátane spôsobov riešenia problémov ako aj tvorbe rodinného rozpočtu.  Vzdelávania sa zúčastnilo 14 detí v veku 13 – 18 rokov. Deti sa hosťom odvďačili krátkym kultúrnym programom.
Zobraziť všetky