Stretnutie s delegáciou Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODHIR)

28.10.2014

V utorok 28. októbra prijala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová delegáciu Úradu pre demoratické inštitúcie a ľudské práva (ODHIR). Témou stretnutia boli vzťahy policajných zložiek SR a rómskej komunity. Verejná ochrankyňa práv upozornila na neprijatie opatrení vyplývajúcich z mimoriadnej správy pre Národnú radu SR.

Najdôležitejšie opatrenie, ktoré podľa Jany Dubovcovej nebolo prijaté, je zriadenie nezávislého vyšetrovacieho orgánu, ktorý má v prípade pochybností vyšetrovať postupy polície.

Ombudsmanka poukázala na prebiehajúce vyšetrovanie policajného zásahu v Moldave nad Bodvou, ktorého priebeh opakovane vyvoláva otázky a pripomína prípad Hedvigy Malinovej.

 Z najnovších informácií vyplýva, že poškodení majú byť vyšetrení znalcom za účelom posúdenia ich rozumových schopností a schopnosti správne vnímať a interpretovať bežné sociálne situácie, čo Jana Dubovcová hodnotí ako spochybňovanie mentálnej integrity a kapacity poškodených.

Za Kanceláriu verejného ochrancu práv sa stretnutia zúčastnila verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, vedúci kancelárie Marián Török a poradca pre média a komunikáciu Ján Glovičko.


Tím ODHIR viedla Mirjam Karoly, vyššia poradkyňa pre OBSE. Súčasťou delegácie boli aj experti Strategickej jednotky policajných záležitostí OBSE, Úradu vysokej komisárky OBSE pre národnostné menšiny a nezávislí experti.

Zobraziť všetky