Stretnutie predstaviteľov ombudsmanských inštitúcií

11.04.2003

UNDP regionálna sekcia pre Európu v spolupráci s UNDP oblastným zastúpením v Kyrgystane a Ombudsmanom v Kyrgzstane v dňoch 10. - 11. apríla 2003 organizuje stretnutie zástupcov ombudsmanských inštitúcií v regióne strednej, východnej Európy a strednej Ázie.
Slovenská republika na tomto stretnutí má svoju zástupkyňu - Mgr. Janku Divincovú odbornú zamestnankyňu Kancelárie verejného ochrancu práv. Cieľom stretnutia je výmena poznatkov o činnosti a pôsobení ombudsmanov v daných regiónoch.
Zobraziť všetky