Stretnutie P. Csákyho s P. Kandráčom

26.03.2002

Verejný ochranca práv pán P. Kandráč sa zúčastnil na oficiálnom stretnutí s podpredsedom vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj s pánom P. Csákym. Účelom stretnutia bola vzájomná výmena informácií o sídle verejného ochrancu práv a o vecnej pôsobnosti Kancelárie verejného ochrancu práv. Stretnutia sa zúčastnili asistentka-poradkyňa verejného ochrancu práv pani Henrieta Antalová, ďalej generálna riaditeľka sekcie ľudských práv a menšín ÚV SR pani Jana Kviečinská a hovorca podpredsedu vlády SR pán P. Miklósi.
Zobraziť všetky