Stretnutie ombudsmanov V4 vo Vyšehrade

02.10.2015

Ako každý rok sa aj tento verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová zúčastnila rokovania ombudsmanov krajín Vyšehradskej štvorky.

Spolu s verejnou ochrankyňou práv Českej republiky Annou Šabatovou, so zástupcom komisára pre ľudské práva Stanisławom Trociukom z Poľska a s komisárom pre základné práva Lászlóm Szekelym z Maďarska sa v maďarskom Vyšehrade venovali v panelových diskusiách ochrane najzraniteľnejších sociálnych skupín. Hovorili najmä o deťoch, senioroch a národnostných menšinách.

Verejní ochrancovia práv dospeli k spoločnému vyhláseniu, v ktorom sa hlásia k snahe o to, aby predstavitelia orgánov verejnej správy a štátu pristupovali v našich krajinách k migrantom a utečencom s ľudským a nedegradujúcim prístupom, založeným na práve, európskych smerniciach a záväzkoch vyplývajúcich z medzinárodných a európskych zmlúv.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová prezentovala svoje zistenia z prieskumu zameraným na podmienky prístupnosti domovov sociálnych služieb pre seniorov, ktoré sú závermi jej správy z minulého roka. Tú si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky