Stretnutie ombudsmanov V4

21.05.2012

Ombudsmani krajín V4 sa dnes zišli v Brne na tradičnom 3-dňovom pracovnom rokovaní. Hostiteľ Pavel Varvařovský s kolegami z Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky diskutuje predovšetkým o vzťahu ombudsmanov k súdnej moci. „Najčastejšie porušovaným právom v Slovenskej republike je právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a najčastejšie ho porušujú všeobecné súdy. Z doterajších skúseností verejného ochrancu práv vyplýva, že až 60% preukázaných porušení tohto základného ústavného práva sa týka práve súdnych konaní,“ uviedla vo svojom príspevku slovenská verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, ktorá hovorila tiež o príčinách, ale aj možnostiach riešenia tohto stavu. V roku 2013 bude ombudsmanov krajín V4 hostiť Bratislava.
Zobraziť všetky