Stretnutie ombudsmanov krajín V4

05.04.2013

Už o niekoľko dní budeme mať vzácnu príležitosť privítať na Slovensku všetkých ombudsmanov Vyšehradskej štvorky. Slovenská republika je totiž hostiteľskou krajinou tohtoročného

Stretnutia verejných ochrancov práv členských krajín V4,
ktoré sa uskutoční 10. - 12. apríla 2013.

Toto prestížne podujatie sa koná každý rok v inej krajine a ústrednou témou rokovaní je vždy niektorá z aktuálnych otázok ochrany základných ľudských práv a slobôd v našom regióne.

Hostiteľka Jana Dubovcová a jej kolegovia Irena Lipowicz, Pavel Varvařovský a Máté Szabó budú tentokrát diskutovať o téme:

 „PÔSOBNOSŤ VEREJNÝCH OCHRANCOV PRÁV
VO VZŤAHU K PRESADZOVANIU DOBREJ SPRÁVY“.

Český ombudsman hovorí, že princípy dobrej správy sú vlastne akési „dobré mravy“ verejného práva a v Českej republike ich majú sformulované už od roku 2006. Slovenská verejná ochrankyňa práv v súčasnosti otvára diskusiu o tom, či má pôsobnosť vo vzťahu k ochrane práva na dobrú správu vecí verejných, aj keď to nie je explicitne uvedené v našej ústave ani v zákone.
Zobraziť všetky