STRETLI SME SA SO SRBSKÝM OMBUDSMANOM

04.10.2018

Včera nás navštívili srbský ombudsman Zoran Pašalić s delegáciou a veľvyslanec Srbskej republiky v SR Momcilo Babic.

Na stretnutí sme si vymenili zistenia v oblasti ochrany práv detí a vzdelávania. Poukázali sme na pretrvávajúcu segregáciu a diskrimináciu vo vzdelávacom systéme na Slovensku. Srbská strana nás informovala, ako pomáha vzdelávaniu detí utečencov, ktorých má v krajine približne 5000. Úrad srbského ombudsmana sa v tejto veci snaží šíriť osvetu na úradoch, aby personál spolupracoval s rodičmi detí, podporoval ich a motivoval vo vzdelávaní.

Okrem iného sme prebrali aj tému súdnych prieťahov. Keďže srbskému ombudsmanovi sa čoskoro rozšíria kompetencie o preskúmavanie lehôt v súdnych konaniach, zaujímal sa o naše skúsenosti. Na Slovensku sú porušovania práv na spravodlivý súdny proces a prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov veľkým problémom. V minulom roku sme zaznamenali až 67 prípadov porušení tohto práva, čo tvorí približne tretinu z celkového počtu nami zistených porušení ľudských práv.

Viac k tejto téme nájdete vo Výročnej správe za rok 2017: https://bit.ly/2uyXqr1
Zobraziť všetky