STRETLI SME SA S NOVOU HLAVNOU ŠKOLSKOU INŠPEKTORKOU

14.10.2021

Dnes som sa po prvýkrát osobne stretla s novou hlavnou školskou inšpektorkou Alžbetou Štofkovou Dianovskou, ktorá nastúpila do funkcie 1. novembra minulého roka.

Na stretnutí sme sa vzájomne informovali o agende, ktorej sa venujeme. Hovorili sme napríklad o segregácii vo vzdelávanom systéme, problematike, ktorej sa v kancelárii dlhodobo venujeme a poukazujeme na potrebu systematického a efektívneho riešenia. Diskriminácia a segregácia v školskom systéme sa týka najmä detí z marginalizovaných rómskych komunít. Napriek tomu, že školský zákon tieto javy explicitne zakazuje, v praxi sa stále objavujú.

Nevyhnutnosť, aby sa štát postavil čelom nedostatkom vo vzdelávacom systéme s cieľom dosiahnuť desegregáciu, si uvedomuje aj hlavná školská inšpektorka. Na stretnutí sme sa zhodli na tom, že všetky deti majú mať garantované právo na vzdelávanie a štát je povinný urobiť pre to maximum.
Zobraziť všetky