STRETLA SOM SA S MAĎARSKOU OMBUDSMANKOU PRE PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

27.06.2018

Na pracovnom stretnutí s maďarskou ombudsmankou pre národnostné menšiny Erzsébet Sandor-Szalay sme si vymenili skúsenosti s porušovaním práv národnostných menšín.

V rámci diskusie o segregácii som predstavila náš auditový prieskum o tom, ako sa na Slovensku dodržiava a chráni základné právo na vzdelanie. Informovala som ombudsmanku, že prieskum poukázal na pretrvávajúcu diskrimináciu a segregáciu v školách. Od roku 2014 nás za to kritizuje aj Európska komisia a ak sa stav nezlepší, hrozí nám žaloba. Školská reforma nepriniesla evidentnú zmenu a ukončenie segregácie, a to aj napriek tomu, že školský zákon ju vyslovene zakazuje. Dôvodom je aj fakt, že jeho porušovanie nie je nijakým spôsobom sankcionované.

Problematická je aj diagnostika a rediagnostika, ktorá ak je nevhodná, tak sa deti z marginalizovaných rómskych komunít vzdelávajú zväčša na špeciálnych základných školách.

Upozornila som aj na potrebu povinnej predškolskej dochádzky a problém s nedostatočným vzdelávaním v rómskom jazyku.

Celú správu z prieskumu nájdete tu: https://bit.ly/2KnH7WV
Zobraziť všetky