Sto dní verejnej ochrankyne práv

05.07.2012

Počas prvých 100 dní vo funkcii verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová splnila jeden zo svojich sľubov. Prvým krokom k poľudšteniu jej úradu bola radikálna zmena priestorov a prístupu k prijímaniu občanov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Kancelária verejného ochrancu práv dostala v tomto období viac ako 650 písomných podnetov.

Jana Dubovcová dala svojej Kancelárii novú organizačnú štruktúru, ktorá má zabezpečiť efektívnejšie plnenie jej úloh a oslovila najvyšších ústavných činiteľov so žiadosťou, aby Kancelária verejného ochrancu práv čo najskôr získala vlastné sídlo v štátnej budove a bola personálne dobudovaná.
Po preštudovaní približne 2.000 spisov a zhrnutí najvypuklejších problémov, s ktorými sa občania na verejného ochrancu práv obracajú, si Jana Dubovcová zadefinovala priority na roky 2012–2013. Tou najdôležitejšou sú prieťahy v súdnom konaní: „Ľudia by mali vedieť, že verejný ochranca práv, minister či prezident, nemôžu vstupovať do rozhodovania súdov, ani posudzovať spravodlivosť ich rozhodnutí. Čo však môžem, a veľmi poctivo aj budem robiť, je zisťovať, ako súdy pracujú a ako sa sudcovia správajú k účastníkom súdnych konaní. Či ich sudcovia nekomentujú rôznymi poznámkami, či v priebehu súdneho konania vystupujú korektne, konanie vedú sústredene a smerujú k rozhodnutiu vo veci tak, aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom v súdnom konaní,“ hovorí Jana Dubovcová.
Verejná ochrankyňa práv sa chce zamerať aj na to, ako Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v praxi napĺňajú svoje zákonné poslanie, a to predovšetkým v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a mládeže. Pozorne bude sledovať tiež to, ako postupujú naše inštitúcie pri poskytovaní pomoci maloletým deťom slovenských občanov, ktoré sa v cudzine ocitli bez starostlivosti svojich rodičov. Dôležitou agendou bude zároveň otázka súladu niektorých právnych predpisov s ústavou: „Na stole máme vážne témy, ktoré čakajú na posúdenie. Je to napríklad právna úprava pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, zabezpečovanie opatrovania chorého príbuzného, niektoré ustanovenia zdravotníckych zákonov, ustanovenia týkajúce sa vlastníctva alebo obmedzenia slobody podnikania,“ dodáva verejná ochrankyňa práv.
Zobraziť všetky