ÚSTAVNÝ SÚD ZOHĽADNIL NAŠE STANOVISKO PRI ROZHODOVANÍ O 50-DŇOVOM MORATÓRIU

17.01.2020

Ústavný súd dnes zverejnil uznesenie k návrhu prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej na začatie konania o súlade právnych predpisov v prípade 50-dňového moratória, ku ktorému som poskytla v decembri 2019 stanovisko (amicus curiae). Ústavný súd účinnosť zákona dočasne pozastavil a podanie prezidentky prijal na ďalšie konanie.

Vo svojom rozhodovaní zohľadnil aj naše stanovisko. Ako uviedol v rozhodnutí, „k podrobným vyjadreniam a argumentácii verejnej ochrankyne práv obsiahnutým v jej rozsiahlom stanovisku sa v tomto štádiu konania nepovažuje za potrebné podrobnejšie zmieňovať, preto z jeho obsahu vybral tú najpodstatnejšiu argumentáciu smerujúcu k podpore návrhu prezidentky, na ktorú prihliadol.“

Zároveň uviedol, že „túto vec považuje za naliehavú, a preto neodkladne rozhodol o prijatí veci na ďalšie konanie, pozastavení účinnosti napadnutého ustanovenia a obnovení jeho platnosti a účinnosti v znení pred prijatou zmenou.“

Vítam, že Ústavný súd dočasne pozastavil účinnosť napadnutého ustanovenia, vďaka čomu nebudú v blížiacich sa voľbách ohrozené viaceré základné práva voličov a voličiek, najmä prístup k informáciám pri ich slobodnom rozhodovaní.
Zobraziť všetky