ÚSTAVNÝ SÚD ROZHODOL O NÁVRHU VO VECI MORATÓRIA

28.05.2021

Ústavný súd tento týždeň rozhodol o osude predĺženého päťdesiatdňového moratória na volebné prieskumy, ktoré bolo v roku 2019 schválené parlamentom. Prezidentka právnu úpravu napadla na Ústavnom súde a ako verejná ochrankyňa práv som využila svoje oprávnenie a súdu som poskytla svoje stanovisko (amicus curiae). Zmenu som považovala za problematickú a rozpornú s ľudskými právami, a preto som sa rozhodla týmto spôsobom podporiť podanie prezidentky na Ústavný súd.

Podľa rozhodnutia Ústavného súdu nebola zmena právnej úpravy v súlade s ústavou a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Vítam tento verdikt, ktorým bolo preukázané, že predĺženie moratória na obdobie päťdesiat dní je v rozpore s právom na informácie, s právom na získavanie informácií, s právom na prejav a takisto zasahuje do slobodnej súťaže politických strán. Zároveň pre úplnosť podotýkam, že Ústavný súd ponechal v účinnosti pôvodnú právnu úpravu, ktorá stanovuje štrnásťdňové obdobie moratória, a tak v časti zamietol návrh a nezrušil moratórium úplne.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky