ÚSTAVNÝ SÚD PRIJAL MOJE PODANIE NA ĎALŠIE KONANIE

30.04.2021

Vo februári som sa obrátila na Ústavný súd Slovenskej republiky v súvislosti s porušovaním základných práv a slobôd počas pandémie. Upozornila som najmä na problematiku pozbavovania osôb osobnej slobody formou karantény alebo izolácie, nedostatočnej právnej a súdnej ochrany pred zásahmi do základných práv a slobôd, problematiku tzv. „faktúr“ za štátnu karanténu ako aj problém vágnych a príliš širokých kompetencií Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ) a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky počas pandémie.

Závažnosť nedostatkov a skutočnosť, že kompetencia ÚVZ pozbaviť osobu osobnej slobody nie je len jednorazová a nie je ani viazaná na krízovú situáciu (je využiteľná aj v bežnom stave) ma viedli k iniciovaniu konania pred Ústavným súdom.

Tento týždeň na neverejnom zasadnutí pléna Ústavný súd rozhodol, že môj návrh „prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu". Teší ma rozhodnutie súdu, že sa mojím podaním bude zaoberať.

Čítajte viac.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky