Stanovisko verejnej ochrankyne práv k postupu NR SR

04.09.2013

Verejná ochrankyňa práv prvýkrát v takmer 12-ročnej histórii tohto ústavného inštitútu predložila Národnej rade Slovenskej republiky mimoriadnu správu, ktorá obsahuje závažné zistenia o porušovaní ľudských práv niektorými orgánmi tohto štátu.

Z môjho pohľadu je najdôležitejšou problematikou správy dlhodobé porušovanie základného práva na vzdelanie veľkého počtu maloletých detí často z veľmi chudobných rodín. Ak by parlament včas prijal potrebné opatrenia, mohli sme to zmeniť už od septembra 2015. Svojim postupom  však poslanci týmto deťom nedali šancu a úplne rezignovali na ochranu ich práv.

Obávam sa, že absolútny nezáujem o ochranu práv detí bol spôsobený mimoriadnym záujmom o to, aby sa v parlamente zabránilo diskusii o postupe polície pri zásahu v Moldave nad Bodvou a košickej samosprávy, ktorá porušila právo na nedotknuteľnosť obydlia.

Postup Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, ako aj pléna NR SR, takto naplno odkryl našu realitu, ktorou je veľký rozdiel v tom, čo o ľudských právach a ich ochrane oficiálne hlásame a tým, čo v skutočnosti robíme a aké sú naše priority.

Prerokovanie mojej mimoriadnej správy v pléne NR SR preto naďalej považujem za nevyhnutné a veľmi dôležité.

                                                                                                                      
Zobraziť všetky