Stanovisko verejnej ochrankyne práv k platforme Životné partnerstvo

02.06.2015

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová podporuje novú platformu Životné partnerstvo, ktorú spustila koalícia 38 mimovládnych organizácií.

Cieľom platformy je získať podporu verejnosti pre právne uznanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín. Základným motívom bude zverejňovanie individuálnych príbehov, ktoré ponúknu ľuďom na Slovensku možnosť prehodnotiť názory na gejov a lesby. Koalícia sa bude zaoberať aj heterosexuálovne páry, ktoré spolu majú deti, no nežijú v manželstve. Takých párov je na Slovensku približne až sto tisíc a detí z takýchto vzťahov približne 80-tisíc.

Svoju podporu týmto návrhom vyjadrila aj verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová: „Vítam a podporujem aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia dosiahnuť úpravu našej legislatívy tak, aby obsahovala ustanovenia o štátom uznanej forme spolužitia osôb, ktoré spĺňajú s výnimkou rozdielnosti pohlavia, všetky ostatné kritériá ustanovené pre uzavretie manželstva.Podporujem a vítam aktivity, ktoré pripomínajú, že základné právo  na rešpektovanie  rodinného a súkromného života (čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách) a právo na ochranu pred zasahovaním do súkromného a rodinného života ( čl. 19 ods. 2 našej ústavy) patrí každému človeku a tiež, že každá  rodina, bez ohľadu na jej zloženie podľa pohlavia  požíva rovnakú ochranu a uznanie zo strany štátu a spoločnosti."

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv - Romana Juhásová

Tlačová konferencia k vzniku platformy Životné partnerstvo.

Natália Tomeková z Nadácie otvorenej spoločnosti a zástupcovia platformy Martin Macko, Jana Jablonická Zezulová a Fedor Blačšák.
Zobraziť všetky