Stanovisko ochrankyne k začatiu konania Európskej komisie proti Slovensku

29.04.2015

Európska komisia začala konanie proti Slovenskej republike pre podozrenie z porušenia Smernice o rasovej rovnosti.

STANOVISKO VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV K ZAČATIU KONANIA EURÓPSKEJ KOMISIE PROTI SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 

"Mám rozporuplné pocity. Na jednej strane mi je ľúto a mrzí ma, že sa Slovenská republika dostala vlastnou vinou do tejto situácie. Nemuselo sa nám to stať, ak by výkonná a zákonodarná moc neignorovali problém zaobchádzania s rómskou menšinou a najmä diskrimináciu detí v školskom systéme, neprípustné zásahy do základných práv detí, do ich práva na vzdelanie, ktoré v sebe zahŕňa aj právo na prístup k vzdelaniu a k vzdelávaniu. Stačí pripomenúť, že v auguste 2013 som podľa zákona o verejnom ochrancovi práv pre rozsah a závažnosť zistení o porušovaní základných práv a slobôd veľkého počtu osôb a najmä detí a pre potrebu prijať opatrenia, predložila Národnej rade Slovenskej republiky Mimoriadnu správa verejného ochrancu práv so žiadosťou o jej prerokovanie na jej najbližšej schôdzi. Národná rada ju na svojej schôdzi dodnes neprerokovala. Na druhej strane som presvedčená o tom, že toto konanie Európskej komisie proti Slovenskej republike otvorí priestor na prehodnotenie a na zmenu doterajšieho prístupu našich orgánov verejnej moci k základným právam rómskych detí v pozitívnom zmysle."

Jana Dubovcová

Apríl 2015

 
Zobraziť všetky