Stážuj alebo praxuj u verejnej ochrankyne práv

22.11.2017

Stážový program Kancelárie verejného ochrancu práv pokračuje aj v druhej polovici akademického roka 2017/2018. Odbor ochrany základných práv a slobôd ponúka stáže pre mladých ľudí, ktorí sa počas štúdia majú chuť naučiť niečo nové a získať skúsenosti v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd.Všetky podrobnosti nájdeš nižšie.


Pridaj sa aj Ty k stážistom z letného semestra, ktorí stážovali v Kancelárii verejného roka počas prvého polroka tohto toka.

SI VHODNÝ UCHÁDZAČ/UCHÁDZAČKA

-              študent/ka práva 2. – 5. ročníka,

-              záujem o ústavné právo s dôrazom na ochranu základných práv a slobôd,

-              kreatívnosť, analytické myslenie, sociálne cítenie,

-              práca s počítačom, tímový hráč/ka.

 

PODMIENKY

-              minimálne 3 mesiace (s možnosťou predĺženia),

-              nástup na začiatku februára 2018 (presný termín nástupu podľa dohody),

-              min. 15hod/týždenne,

-              stáž je bezodplatná.

 

ČO TI STÁŽ PRINESIE

-              oboznámenie sa činnosťou a pôsobnosťou verejného ochrancu práv,

-              hlbšia orientácia v oblasti základných práv a slobôd,

-              možnosť ďalšej spolupráce s kanceláriou (absolventská prax po ukončení štúdia),

-              certifikát o absolvovaní stáže od verejnej ochrankyne práv s individuálnym hodnotením,

-              osobné stretnutie a pracovný obed s verejnou ochrankyňou práv,

-              účasť na vzdelávacích aktivitách kancelárie a odborných podujatiach organizovaných kanceláriou.

 

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám svoju žiadosť o absolvovanie stáže spolu so štruktúrovaným životopisom, krátkym motivačným listom s odpoveďou na otázku: „Keby som bol/a verejný/á ochranca/kyňa práv, svoju pozornosť by som v roku 2018 upriamil/a na......“ a súhlasom so spracovaním osobných údajov najneskôr do 8. decembra 2017 na e-mailovú adresu sekretariat@vop.gov.sk s označením: „Stáž 2018“ v predmete správy.

 

Pre urýchlenie komunikácie nezabudnite uviesť aj svoj telefonický kontakt. S každým uchádzačom sa na základe žiadosti o absolvovanie stáže stretneme osobne v období medzi 11. až 20. decembrom 2017.
Zobraziť všetky