Stáž pre študentov v Kancelárii verejného ochrancu práv

16.08.2012

Už od najbližšieho zimného semestra budú môcť vybraní študenti Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského pod vedením odborného garanta absolvovať stáž v Kancelárii verejného ochrancu práv.
Vyplýva to z dohody o partnerstve, ktorú predbežne na dva roky podpísali vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv a riaditeľ Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov tejto fakulty. Študenti budú môcť svoje žiadosti o stáž posielať Kancelárii vždy k 15. júnu, 1. októbru, a 15. decembru príslušného roka.

Pri výbere úspešných uchádzačov bude rozhodovať najmä motivačný list, jazykové schopnosti, ako aj ďalšie predpoklady na vykonávanie stáže.   
Zobraziť všetky