Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová si po nástupe do funkcie určila základné priority pre svoju činnosť na roky 2012 - 2013. Jednou z nich sú zbytočné prieťahy v súdnom konaní, ktoré sú na Slovensku dlhodobým problémom a právo občanov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov už dlhé roky patrí k najčastejšie porušovaným právam. Kancelária verejného ochrancu práv preštudovala a vyhodnotila približne 400 podnetov od občanov, ktorí sa na ňu v súvislosti so zbytočnými prieťahmi v súdnom konaní obrátili v rokoch 2008 až 2011.

Výsledkom je Správa verejnej ochrankyne práv o zbytočných prieťahoch v súdnom konaní,
ktorú Jana Dubovcová predstavila verejnosti 6. novembra 2012. Správa obsahuje aj systémové opatrenia a konkrétne kroky, ktoré verejná ochrankyňa práv začala realizovať.