Správa z tlačovej konferencie verejného ochrancu práv

19.08.2004

Kancelária verejného ochrancu práv Nevädzová 5, P.O. Box 1, 820 04 Bratislava

Tlačová správa
Z TK VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

Dňa 19. augusta 2004 o 10.00 hod sa v  Kancelárii verejného ochrancu práv
uskutočnila tlačová konferencia na tieto témy:
1.Výrazné zvýšenie vybavenosti podnetov v Kancelárii verejného ochrancu práv.
2. Zvýšenie počtu preukázaných porušení základných práv a slobôd z poznatkov
verejného ochrancu práv SR.
3. Pripravované aktivity verejného ochrancu práv.

Ad 1. téma TK: Ku dňu 19.08.2004 Kancelária verejného ochrancu práv (KVOP) obdržala celkom 4826 podnetov fyzických a právnických osôb, z toho sa  podarilo vybaviť celkom 4087 podnetov, čo predstavuje až 84,7%! Pre porovnanie v 1. roku činnosti kancelárie bola vybavenosť podnetov 34%, v druhom roku 53%. Okrem vybavovania podnetov verejný ochranca práv (VOP) v uplynulom roku poskytol 2968 právnych rád a usmernení, tento počet sa k 19.8. 2004 zvýšil na 6061 poskytnutých právnych rád a usmernení!
Dôvodov, ktoré viedli k takémuto úspešnému vzrastu vybavenosti podnetov je podľa verejného ochrancu práv viacero:
- Personálne dobudovávanie KVOP. (K 19.08.2004 tu pracuje 21 právnikov, ešte stále sú voľné 4 miesta právnikov, na ktoré prebehne začiatkom septembra 2004 výberové konanie
- Zvyšovanie právneho vedomia občanov smerom k pôsobnosti a právomociam VOP. Pre porovnanie, v 1. roku činnosti bolo z celkového počtu podnetov v pôsobnosti verejného ochrancu práv 35%, v  druhom roku 40% a  k 19.8. 2004 je to 46% podnetov, ktoré sú v pôsobnosti VOP. (KVOP pravidelne organizuje výjazdy do regiónov, tlačové konferencie, prednášky, odborné konferencie, pravidelne publikuje v periodikách, podieľa sa na príprave relácií v elektronických médiách s právnym obsahom.)
- Pevné etablovanie VOP do systému mimosúdnej ochrany, predstavitelia orgánov verejnej správy rešpektujú VOP a jeho návrhy opatrení.
Ad 2. téma TK - zvýšenie počtu preukázaných porušení základných práv a slobôd (ZP a S) z poznatkov verejného ochrancu práv SR:
V 1. roku činnosti VOP boli preukázané 4 porušenia ZPaS, v druhom roku činnosti sa podarilo KVOP preukázať 21 porušení a od marca 2004 do 19. augusta 2004 ombudsman preukázal 47 porušení základných práv a slobôd. Vo väčšine prípadov ide o zbytočné prieťahy podľa čl. 48 ods.2 Ústavy SR
Ad 3. téma TK - pripravované aktivity verejného ochrancu práv. Po šiestich regionálnych pracoviskách otvorí VOP ďalšiu regionálnu kanceláriu v Prešove. Ďalej pripravuje stretnutie s predsedami krajských súdov, stretnutie ombudsmanov krajín V-4 v Poprade – Vysokých Tatrách a medzinárodnú konferenciu „Dieťa v ohrození“. Verejný ochranca práv bude aj naďalej pokračovať v osvete o dodržiavaní základných práv a slobôd v regiónoch.
Bratislava, 19.08.2004 Ing. Jana Španková
Public relations KVOP
Zobraziť všetky