Správa z tlačovej konferencie pri príležitosti nadobudnutia účinnosti legislatívnych zmien v postavení verejného ochrancu práv a predložení Správy o činnosti verejného ochrancu práv Národnej rade Slovenskej republiky

06.04.2006

Dňa 06. apríla 2006 o 10.00 hod. sa v Kancelárii verejného ochrancu práv v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti nadobudnutia účinnosti legislatívnych zmien v postavení verejného ochrancu práv a predložení Správy o činnosti verejného ochrancu práv Národnej rade Slovenskej republiky.

Témami tlačovej konferencie boli:

1) Zmeny právneho postavenia verejného ochrancu práv.(Novela Ústavy SR a novela zákona o verejnom ochrancovi práv).
2) Správa o činnosti verejného ochrancu práv za uplynulý rok -poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd v Slovenskej republike.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnili:
Doc. JUDr. Pavel Kandráč CSc., verejný ochranca práv
JUDr. Henrieta Antalová, vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv
Ing. Jana Španková, hovorkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv


Jana Pifflová-Španková
číslo m. tel.: 0905 264 367
E-mail: spankova@vop.gov.sk
spankova@chello.sk

V Bratislave 30.03.2006
Ing. Jana Španková,
PR KVOP
Zobraziť všetky