Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová začala z vlastnej iniciatívy konanie na prešetrenie činnosti a postupu orgánov verejnej správy a verejnej moci v prípade nevyplácania miezd zamestnancom obchodnej spoločnosti SLOTEX Fashion s.r.o. vo Vranove nad Topľou.

Kancelária verejného ochrancu práv preskúmala postupy nasledujúcich orgánov verejnej správy: Inšpektorát práce v Prešove; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou; Daňový úrad v Prešove, pobočka Vranov nad Topľou; Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou.

Kompletné závery konania dnes verejná ochrankyňa práv zverejnila vo svojej
"Správe o výsledku prieskumu činností orgánov verejnej správy a verejnej moci"
(jej úplné znenie si môžete prečítať TU)
.