Správa o vplyve praxe testovania školskej spôsobilosti na práva dieťaťa

20.11.2014

Počas uplynulého roka uskutočnila Kancelária verejného ochrancu práv prieskum, ktorý sa zameral na diagnostiku a rediagnostiku detí. Pod gesciou Oľgy Bindasovej, psychologičky z Kancelárie verejného ochrancu práv, vypracovala Správu o vplyve praxe testovania školskej spôsobilostin a základné práva dieťaťa z nepodnetného prostredia s kultúrnou, sociálnou, jazykovou bariérou, najmä z rómskej národnostnej menšiny.

Závery vo videu stručne zhŕňa odborná garantka Oľga Bindasová.

Zobraziť všetky