Správa o dodržiavaní práv väzňov

05.12.2013

Na základe viacerých podnetov od väzňov, ktoré sa týkali stravovania a poskytovania zdravotnej starostlivosti v jednotlivých ústavoch, sa verejná ochrankyňa práv rozhodla vykonať prieskum dodržiavania základných práv a slobôd väzňov zameraný práve na tieto oblasti. Úlohou prieskumu bolo zistiť, či sú v ústavoch pri poskytovaní stravovania a zdravotnej starostlivosti dodržiavané základné práva väzňov, napríklad právo na dôstojnosť, dôstojné zaobchádzanie, na ochranu súkromia, na rešpektovanie súkromného života. Predmetom prieskumu preto bolo predovšetkým zisťovanie bežnej praxe ústavov. Jeho zistenia, závery a návrhy opatrení verejná ochrankyňa práv zhrnula v Správe o dodržiavaní základných práv osôb umiestnených v ústavoch na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody z hľadiska ich prístupu k zdravotnej starostlivosti a o ich stravovaní (úplné znenie si môžete prečítať TU).
Zobraziť všetky