Správa o činnosti za rok 2013

28.02.2014

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová predložila NR SR Správu o činnosti za rok 2013.
Zhrnula v nej svoje zistenia o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb orgánmi verejnej správy a zároveň návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. 

SPRÁVA O ČINNOSTI VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV ZA ROK 2013

PRÍLOHA K SPRÁVE O ČINNOSTI VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV ZA ROK 2013


Zobraziť všetky