Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na základe svojej doterajšej činnosti
a zistení zadefinovala aktuálne odborné otázky a priority
pre svoju činnosť na rok 2018

1. Zlepšovanie ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd v oblasti vzdelávania

Jednou z priorít verejného ochrancu práv bolo, a vzhľadom na súčasný stav aj stále je, zlepšovanie ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd jednotlivcov v oblasti vzdelávania. Právo na vzdelanie sa považuje za základné právo, pretože samotné vzdelanie je nevyhnutným prostriedkom pre realizáciu iných základných práv. Len vďaka vzdelávaniu a dosiahnutiu určitého stupňa vzdelania sa môžu ľudia vymaniť z chudoby, pretože práve ono súvisí so zamestnaním, a teda aj so základným právom na prácu.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová považovala za potrebné práve v tomto čase, kedy téma školstva rezonuje v spoločnosti čoraz viac, zhodnotiť stav opatrení, ktoré boli za uplynulé obdobie verejným ochrancom práv navrhované rezortu školstva. Cieľom opatrení bolo zlepšovanie ochrany a dodržiavanie základných práv a slobôd osôb v oblasti vzdelávania, najmä v procese uplatňovania základného práva na vzdelanie.

Správa verejnej ochrankyne práv o stave prijatia navrhovaných opatrení z rokov 2013, 2014 a 2015 v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu na Slovensku s cieľom zlepšovania ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd osôb

Správa je dostupná aj v anglickom jazyku