SPRÁVA ECRI HOVORÍ O PROBLÉMOCH, KTORÝM ČELIA MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY I PREHLIADANÉ KOMUNITY

18.12.2020

Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI) nedávno zverejnila monitorovaciu správu o Slovenskej republike.

V správe komisie sa uvádza aj to, že: „podľa názoru mnohých partnerov, s ktorými ECRI diskutovala, je to (VOP) jediná inštitúcia, ktorá otvorene poukazuje na porušovanie ľudských práv na Slovensku, a to aj v súvislosti s Rómami alebo LGBTI ľuďmi, alebo s tvrdeniami o policajnom násilí. ECRI znepokojili slovné útoky kritizujúce ombudsmanku za jej činnosť na ochranu ľudských práv, do ktorých sa zapojil aj člen vlády, a ktoré by mohli ohroziť jej nezávislosť. ECRI v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje, že táto inštitúcia by nemala podliehať žiadnemu zasahovaniu zo strany štátu, politických strán alebo iných subjektov.“

MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY
Správa zmieňuje viaceré problémy, ktorým čelia rómske komunity na Slovensku a ktorými sa v Kancelárii verejného ochrancu práv dlhodobo zaoberáme, či už ide o pretrvávajúcu segregáciu vo vzdelávaní, nedostatočný prístup k pitnej vode, alebo nezákonné sterilizácie rómskych žien.

PREHLIADANÉ KOMUNITY
ECRI znepokojuje tiež situácia ľudí z LGBTI komunity a štátu odporúča urobiť kroky na zlepšenie ich postavenia, ochranu pred nenávistnými prejavmi a zabezpečenie uplatňovanie pláva na rovnaké zaobchádzanie. Komisia spomína aj prax nútenej sterilizácie transrodových ľudí v prípade tranzície, na ktorú tiež dlhodobo poukazujem a žiadam o nápravu. Aj ECRI zastáva názor, že orgány musia zabezpečiť, aby tranzícia nebola podmienená podstúpením sterilizácie.

Správa ECRI zmieňuje aj ďalšie problémové oblasti a hovorí napríklad aj o situácii migrantov a migrantiek. Viac v celej správe komisie.


Na obrázku môže byť: text
Zobraziť všetky