Spolupráca verejného ochrancu práv s mimovládnymi organizáciami- projekt "Mobilita práce s mládežou"

27.01.2005

V rámci spolupráce verejného ochrancu práv s mimovládnymi organizáciami sa dňa 27. januára 2005 zúčastnili zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv na seminári organizovanom občianskym združením Tabita. Seminár bol zameraný na prípravu sociálnych pracovníkov pre prácu s ohrozenými skupinami detí a mládeže, ktorý je súčasťou aktivít projektu Mobilita práce s mládežou so zámerom je vybudovať metodickú jednotku s pôsobnosťou pre celú strednú Európu a network organizácií svojou činnosťou orientovaných na prácu s rizikovými skupinami detí a mládeže. Cieľom takejto metodickej jednotky by následne malo byť poskytovanie poradensko-konzultačného a informačného servisu zainteresovaným inštitúciám. Obsahom prednášky zástupcov kancelárie a následnej diskusie bola problematika ochrany práv detí a trestného stíhania mladistvých podľa platnej právnej úpravy v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky