SPOLOČNE PROTI SEGREGÁCII VO VZDELÁVANÍ

08.10.2018

Opatrenia vedúce k desegregácii vo vzdelávacom systéme na Slovensku sa realizujú pomaly alebo vôbec. Zmena v tejto oblasti je nevyhnutná. Zhodli sme sa na tom so splnomocnencom vlády pre rómske komunity, hlavnou školskou inšpektorkou a riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Dnes sme s Ábelom Ravaszom, Vierou Kalmárovovou a Janette Motlovou podpísali Spoločné vyhlásenie k desegregácii vzdelávacieho systému SR. Upozornili sme v ňom na nedostatky vo vzdelávacom systéme, pripomenuli sme Vláde SR jej záväzky z programového vyhlásenia v tejto oblasti a navrhli sme opatrenia na zlepšenie aktuálneho stavu. Zároveň sme sa zaviazali, že sa budeme aj naďalej zaujímať o kroky štátu v tejto oblasti, budeme upozorňovať na nedostatky a v rámci svojich kompetencií spolupracovať na presadzovaní systémových zmien vo vzdelávaní.

Spoločné vyhlásenie k desegregácii vzdelávacieho systému na Slovensku si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky