„SNAŽÍME SA, ABY ÚRADNÍCTVO BOLO VNÍMANÉ AKO SLUŽBA VEREJNOSTI“

29.07.2020

Bystriny si všímajú ľudí, ktorí chcú meniť svet na lepší. Iniciatíva v tomto svetle vníma aj našu generálnu riaditeľku sekcie riadenia a správy Renátu Kopperovú, ktorú predstavila v sérii malých-veľkých príbehov. V rámci nej priblížila okrem iného aj to, prečo sa rozhodla pracovať v štátnej správe a aké má ciele.

„Išla som do štátnej správy preto, lebo som v nej videla zmysel – prácu, ktorá má dosah na spoločnosť. Bolo mi ľúto, ak to tak nevideli aj iní. Preto sa snažíme vylepšovať obraz úradníctva v očiach verejnosti. Aby tí najlepší a najšikovnejší ľudia chceli svoje poznatky a skúsenosti využiť pre štát – teda v konečnom dôsledku pre ľudí na Slovensku.“ (Renáta Kopperová)
Zobraziť všetky