SME NA FESTIVALE, KTORÝ SPÁJA SVETY

08.06.2019

Po prvýkrát sme súčasťou festivalu Helpfest, ktorého cieľom je už piaty rok “rúcať bariéry medzi oboma svetmi – svetom zdravých a svetom ľudí so zdravotným znevýhodnením.”

Devín sa dnes premenil na miesto predovšetkým pre hendikepovaných ľudí, ale aj pre tých, ktorí nemajú zdravotné znevýhodnenie a chcú sa zoznámiť so svetom, ktorý až tak dobre nepoznajú. Je nesmierne dôležité vnímať inakosť ľudí s hendikepom, pomáhať im a zároveň k nim pristupovať ako k rovnocenným a plnohodnotným členom našej spoločnosti.

Niekedy sú však ich základné práva a slobody ohrozené verejnou mocou. My v Kancelárii verejného ochrancu práv pomáhame aj ľuďom so zdravotným postihnutím práve v takýchto prípadoch. Často ide napríklad o prístup k vzdelávaniu či nepriznávanie príspevkov. Minulý rok sme preto dokonca podali návrh na Ústavný súd. Žiadali sme ho, aby posúdil podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu a motorové vozidlo. Tie sú ohraničené vekom, čo považujeme za diskrimináciu na základe veku. O návrhu zatiaľ síce nie je rozhodnuté, ale bol prijatý na ďalšie konanie.

Ak chcete vedieť viac o tom, akým spôsobom pomáhame ľuďom so zdravotným postihnutím, zastavte sa za nami na Helpfeste na Devíne. Alebo si prelistujte našu výročnú správu za minulý rok – najmä niektoré podnety na stranách od 22 do 57 – https://bit.ly/2InqQ1n
Zobraziť všetky