SLOVENSKO JE JEDINOU KRAJINOU V EURÓPSKEJ ÚNII, V KTOREJ SA STÁLE KARANTENIZUJÚ CELÉ RÓMSKE KOMUNITY

25.02.2021

Na problematickosť karantenizácie celých rómskych komunít som upozorňovala už v prvej vlne pandémie. Pri zavádzaní tohto opatrenia je prítomný diskriminačný charakter, chýba odôvodnenie aj jasné časové vymedzenie jeho trvania.

Podľa zistení Agentúry Európskej únie pre základné práva je Slovenská republika v druhej vlne pandémie jedinou krajinou, v ktorej naďalej dochádza ku karantenizácii celých rómskych komunít.

Vzhľadom na to, že sa toto opatrenie opakovane v praxi využíva, napríklad aj v obci Sačurov, rozhodla som sa požiadať generálneho prokurátora, aby vo veci konal. Obrátila som sa naňho listom a informovala som ho o svojich zisteniach. Upozornila som, že vyhlášky regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorými dochádza ku karantenizácii týchto osídlení, sú v rozpore so zákonom. Požiadala som preto generálneho prokurátora, aby preskúmal zákonnosť vyhlášok a zároveň som ho vyzvala, aby zvážil možnosť obrátiť sa v tejto veci na Ústavný súd, pretože v rozhodnutiach nadväzujúcich na vyhlásenie núdzového stavu nie som oprávnená podať návrh na Ústavný súd.

Viac v tlačovej správe.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky