SLOVENSKO-EGYPTSKÝ PÁR SA OBÁVA, ŽE BUDE MUSIEŤ OPUSTIŤ SLOVENSKO, PRÍPAD SLEDUJEME

18.06.2019

Na kanceláriu sa obrátila Slovenka so svojím manželom pochádzajúcim z Egypta. Rodina čelí rozhodnutiu polície, ktorá manželovi po piatich rokoch života na Slovensku nepredĺžila trvalý pobyt. Jeho žiadosť zamietla pre bezpečnostné riziko bez uvedenia bližších skutočností, čo je v rozpore s Ústavou SR a právnou úpravou zákona o pobyte cudzincov. Pre účastníka konania je totiž nevyhnutné poznať dôvody rozhodnutia, aby mohol účinne obhajovať svoje práva a záujmy. Keďže išlo o právoplatné rozhodnutie, pre zabezpečenie efektívneho riešenia prípadu som podnet ihneď postúpila prokuratúre. Tá, ak zistí nezákonnosť, môže podať protest, upozornenie, ale aj vstúpiť do konania pred správnym súdom. Využitie týchto zákonných možností môže viesť k náprave nezákonného rozhodnutia.

Vývoj prípadu budeme ďalej sledovať.

Pozrite si reportáž: https://bit.ly/2XpxsXv
Zobraziť všetky