Slovensko by malo zabrať v riešení situácie ľudí z marginalizovaných komunít

09.11.2021

Prečítajte si článok o návšteve marginalizovaných rómskych osídlení, ktorú minulý týždeň absolvovala delegácia Európskeho parlamentu, ktorej vedúcou bola Lucia Ďuriš Nicholsonová. Súčasťou návštevy bola aj diskusia za okrúhlym stolom, o ktorej som minulý týždeň informovala na sociálnych sieťach. Delegácia po absolvovaní návštevy zhodnotila, že Slovenská republika musí zlepšiť situáciu ľudí, ktorí žijú vo vylúčených komunitách.

Vyberáme z článku:

„Ako uviedol europoslanec Manuel Pizarro z Portugalska, v súvislosti s tým musia konať slovenské orgány a európske inštitúcie spoločne. ‚Veľmi na mňa zapôsobilo to, čo som počas tejto návštevy videl v rómskych spoločenstvách na Slovensku. Životné podmienky týchto ľudí sú strašné – ženy, muži a veľa detí žije v extrémnej chudobe, bez naplnenia základných životných podmienok. Táto situácia nie je prijateľná. Ako európsky politik sa hanbím za to, čo som videl,‛ uviedol. Pripomenul tiež, že slovenská vláda sa na májovom sociálnom samite EÚ v portugalskom Porte zaviazala pripraviť plán krokov v rámci plnenia Európskeho piliera sociálnych práv. ‚Nalieham na slovenskú vládu, aby predniesla súbor riešení, ktoré majú odstrániť sociálnu exklúziu týchto ľudí, ktorá nie je v súlade s princípmi právneho štátu v EÚ,‛ dodal.“

Na problémy, medzi ktoré patria segregácia vo vzdelávaní rómskych detí či napríklad nedostupnosť pitnej vody vo vylúčených komunitách, dlhodobo upozorňujem. Verím, že delegácia sa bude snažiť o presadenie zmien a zlepšenie aktuálneho stavu.

Viac v článku.
Zobraziť všetky