SLOVENSKÝ POSUNKOVÝ JAZYK JE ODDNES KODIFIKOVANÝ

23.09.2020

Dnes je Medzinárodný deň posunkového jazyka, ktorý je tento rok prepojený s kodifikáciou slovenského posunkového jazyka. Som rada, že som sa mohla zúčastniť na jej slávnostnom vyhlásení a byť pri podpise Deklarácie o kodifikácii.

Slovenský posunkový jazyk je tak oficiálne uznaný ako plnohodnotný jazyk. Tento moment je významným krokom na ceste k inklúzii nepočujúcich, či už v rámci vzdelávania, kultúry alebo iných oblastí. Zároveň predstavuje veľkú pomoc pri skvalitnení všetkých sfér života nepočujúcich občanov a občianok.

Verím, že aj vďaka kodifikácii ich jazyka sa posunieme dopredu pri ich začleňovaní do spoločnosti a zabezpečení rešpektu, porozumenia a akceptácie zo strany väčšinovej populácie.
Zobraziť všetky