SLOBODU PREJAVU A PRÁVO NA INFORMÁCIE MUSÍME CHRÁNIŤ

03.05.2018

Je dôležité, aby verejní činitelia dávali najavo svoj rešpekt k právu verejnosti na informácie a k slobode tlače aj vo svojich vyjadreniach o novinároch a v komunikácii s nimi.

Bezpečnosti novinárskej práce musíme v záujme ochrany základných ľudských práv venovať zvýšenú pozornosť. Upozorňuje na to aj Európsky parlament v rezolúcii o ochrane investigatívnych novinárov v Európe.

Dnes je Svetový deň slobody tlače
Sloboda prejavu a právo na informácie patria medzi základné princípy demokracie. Zásah do týchto práv garantovaných ústavou preto ohrozuje demokraciu v jej podstate. Bez slobodnej práce novinárov a novinárok nemôže fungovať demokratická spoločnosť ani právny štát. Musíme hľadať spôsoby, ako zabezpečiť také prostredie pre novinársku prácu, ktoré ju nebude ohrozovať a nebude vyvolávať obavy toto povolanie vykonávať.

Opatrenia navrhované v rezolúcii o ochrane investigatívnych novinárov v rámci Európskej únie považujem za mimoriadne dôležité. Ide o zavedenie viacerých opatrení na ochranu novinárov a na podporu investigatívnej práce, ako aj inštitucionálne zmeny, napríklad posilnenie nestrannosti slovenských orgánov činných v trestnom konaní a opatrenia na obnovenie dôvery verejnosti v štátne inštitúcie, vrátane polície.
Zobraziť všetky