SLEDUJEME VYPOČÚVANIE KANDIDÁTOV A KANDIDÁTOK NA ÚSTAVNÝCH SUDCOV A SUDKYNE

24.01.2019

Dnes si moji kolegovia počas hearingu okrem iných vypočuli, aké sú motivácie a skúsenosti Evy Kováčechovej a Petra Kresáka, ktorých som v rámci voľby ústavných sudcov a sudkýň navrhla. Odporučila som ich z niekoľkých dôvodov.

Eva Kováčechová aktuálne pôsobí ako riaditeľka Centra právnej pomoci v Bratislave. V predchádzajúcom období sa realizovala prevažne v treťom sektore, či už ako právna expertka, lektorka alebo advokátka. Práve jej skúsenosti s tretím sektorom by mohli vniesť nový náhľad a rozmanitosť prístupov do činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Záznam z vypočúvania nájdete tu: https://bit.ly/2B3CgEx

Ďalším, dnes vypočúvaným kandidátom bol Peter Kresák. Jeho profesijné pôsobenie, skúsenosti a jazyková vybavenosť sú predpokladmi na to, aby zvládol post ústavného sudcu a bol jeho dôstojným a erudovaným predstaviteľom. Záznam z jeho vypočúvania si môžete pozrieť tu: https://bit.ly/2R8zR0p

Zajtra sa predstavia ďalší kandidáti, ktorých som parlamentu navrhla, a to Ján Šikuta a Ján Štiavnický. 

Jána Šiktutu, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedu senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, som navrhla na odporúčanie Transparency International Slovensko. Jeho dlhoročné skúsenosti aj počas pôsobenia na Európskom súde pre ľudské práva a rovnako i jeho osobnostné kvality môžu byť len prínosom. 


Ján Štiavnický, ktorého som navrhla na odporúčanie Iniciatívy za lepšiu advokáciu, má za sebou štrnásťročné skúsenosti na pozícii súdneho poradcu Ústavného súdu Slovenskej republiky a šesťročné pôsobenie vo funkcii sprostredkujúceho úradníka Ústavného súdu pre Benátske fórum Benátskej komisie Rady Európy. Plusom je aj jeho lektorská a publikačná činnosť ako školiteľa Slovenskej advokátskej komory pre vzdelávanie koncipientov.

Sledujte zajtra s nami, ako sa predstavia a ako budú odpovedať na rôzne otázky od poslancov a poslankýň, či už z hľadiska ich odbornej kariéry alebo hodnotovej orientácie.
Zobraziť všetky