Slávnostný sľub verejného ochrancu práv - začiatok druhého funkčného obdobia

27.03.2007

Dňa 27. marca 2007 zložil doterajší verejný ochranca práv Pavel Kandráč sľub do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Zložením sľubu začína plynúť jeho druhé funkčné obdobie v uvedenej funkcii. O osobe verejného ochrancu práv na druhé funkčné obdobie v podmienkach Slovenskej republiky rozhodla národná rada v tajnom hlasovaní dňa 30. januára 2007.
Zobraziť všetky