Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

11.12.2007

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa ľudských práv organizovala Kancelária verejného ochrancu práv v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva slávnostné zhromaždenie pod názvom  "Medzinárodná ochrana ľudských práv a Slovenská republika". Slávnostné zhromaždenie, ktorého predmetom bolo zhodnotenie doterajších snáh a postupov Slovenska pri zabezpečovaní všeobecného a účinného uznávania i dodržiavania práv a slobôd, sa konalo dňa 11. decembra 2007 o 14.30 hod. v budove Správy účelových zariadení na Drotárskej ceste v Bratislave.

Pozvánka (PDF)
Zobraziť všetky