Slávnostné udeľovanie ocenení verejného ochrancu práv

17.02.2005

Vo štvrtok 17. februára 2005 o 11.00 hod. sa  konalo slávnostné udeľovanie ocenení verejného ochrancu práv pre novinárov a médiá. Oceňovanie bolo spojené s krátkou tlačovou konferenciou.
Cieľom verejného ochrancu práv bolo poďakovať sa  novinárom za to, že úspešne prispievajú k zvyšovaniu právneho vedomia verejnosti, ktoré je predpokladom účinnejšieho uplatňovania základných práv a slobôd občanov. Verejný ochranca práv sa pri svojej práci stretáva s ľudskými tragédiami často len preto, že občan nevie, aké má práva a najmä ako si ich môže uplatňovať. Svoju činnosť verejný ochranca práv zahájil pred tromi rokmi v prostredí, v ktorom väčšina občanov nemala dostatočné právne vedomosti, nevedeli kedy, kde, ako a koho žiadať o pomoc a s čím sa môžu obrátiť na verejného ochrancu práv. Podnety od ľudí, ktoré adresovali ombudsmanovi, často nemali potrebné náležitosti, čo bránilo ich efektívnemu preskúmaniu. Preto sa Pavel Kandráč so svojim tímom rozhodol spustiť osvetovú činnosť nad rámec svojich povinností, zameranú na zvyšovanie právneho vedomia. Verejný ochranca práv patrí medzi ojedinelé úrady, ktoré z vlastnej iniciatívy idú za občanom aj do regiónov. Uskutočnil mnohé osvetové výjazdy za občanmi, do škôl, organizuje pravidelné akcie pre občanov vo svojom sídle, jeho kancelária zabezpečuje pravidelné publikovanie v médiách, odborné konferencie, tlačové konferencie a pod. V Kancelárii verejného ochrancu práv zaznamenali významný prínos osvetových aktivít a súčasne konštatovali, že na tomto úspechu majú významný podiel aj masmédiá, ich ústretovosť a dobrá spolupráca s nimi. Verejný ochranca pomáha občanom ochraňovať ich základné práva a slobody - a je tu pre všetkých - preto si spolupracovníkov v médiách nevyberá. Víta záujem každého z nich a verí, že napomôcť k lepšiemu právnemu vedomiu verejnosti je výzvou pre každého novinára.

Ocenenia novinárom a zástupcom médií verejný ochranca práv udelil v nasledovných kategóriách:
Regionálne médiá:
redaktor Jaroslav Grűndler, Petržalské noviny, rubrika „Právny servis“
šéfredaktor: Gabriela Baranovičová

Printové médiá - celoplošné:
redaktorka Viktória Stanová, denník Národná obroda, rubrika „SOS“
šéfredaktor: Milan Stanislav
redaktorka Mária Ďurišová, denník Pravda, rubrika „Vyznáte sa?“
šéfredaktor: Petr Šabata

Elektronické médiá – celoplošné rozhlasové vysielanie:
redaktorka, moderátorka Zuzana Štukovská, relácia „Rádiožurnál Slovenského rozhlasu“
šéfredaktor okruhu Rádio Slovensko: Ján Šmihula

redaktorka, moderátorka Lýdia Mrázová, relácia „Štúdio Kontakt“ – Slovenského rozhlasu na okruhu Rádio Slovensko
šéfredaktor okruhu Rádio Slovensko: Ján Šmihula

redaktorka, moderátorka Viera Horáková, relácia „Kontakty“ - Slovenského rozhlasu na okruhu Rádio Regina Bratislava
šéfredaktor okruhu Rádio Regina Bratislava: Martin Bartišek

Elektronické médiá – celoplošné TV vysielanie:
Spravodajská televízia TA3
Redakcia domáceho spravodajstva - reportáže z domova s tematikou ochrany práv
riaditeľ Ľubomír Čechovič, šéfredaktor: Peter Celec
redaktori: Benita Žiaková, Ivan Brada

Za Kanceláriu VOP sa na TK zúčastnili:
doc. JUDr. Pavel Kandráč CSc., verejný ochranca práv
JUDr. Henrieta Antalová, vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv
Ing. Jana Španková, hovorkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv

Bratislava, 17.02.2005 Ing. Jana Španková
Public relations KVOP
0905/264 367
spankova@vop.gov.sk
Zobraziť všetky