Slávnostné podpísanie dohody o spolupráci medzi verejným ochrancom práv a riaditeľkou Centra právnej pomoci

26.06.2007

V nadväznosti na májové stretnutie verejného ochrancu práv Pavla Kandráča a riaditeľky Centra právnej pomoci Miloslavy Čutkovej sa dňa 26. júna 2007 na pôde Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave uskutočnilo slávnostné podpísanie dohody o spolupráci medzi týmito inštitúciami. Zúčastnené strany sa dohodli na rozvíjaní spolupráce, najmä v oblasti zvyšovania právneho vedomia verejnosti, pomoci pri uplatňovaní práv a slobôd ako aj v oblasti vzdelávacích aktivít a podujatí nielen pre pracovníkov oboch inštitúcií, ale aj pre širšiu odbornú i laickú verejnosť.
Zobraziť všetky