Slávnostné otvorenie regionálnej Kancelárie verejného ochrancu práv vo Veľkom Krtíší

28.01.2005

V piatok 4. februára 2005 o 11.00 hod sa v budove Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši, na námestí A. H. Škultétyho 11 uskutoční slávnostné otvorenie regionálnej Kancelárie verejného ochrancu práv vo Veľkom Krtíši. Zástupcov médií pozývame na otvorenie, ako aj na krátky brífing, za účasti prednostu Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši RNDr. Petra Balázsa a verejného ochrancu práv doc. JUDr. Pavla Kandráča, CSc. Brífing sa uskutoční ihneď po slávnostnom otvorení.

Po siedmich vysunutých pracoviskách v regiónoch Slovenska otvorí verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. v spolupráci s Obvodným úradom vo Veľkom Krtíši, ďalšiu regionálnu kanceláriu z iniciatívy novinárky regionálneho printového média. Cieľom verejného ochrancu práv je nielen poskytnúť ďalšiu z možností využívať jeho služby občanmi mesta a jeho okolia, ale aj pomôcť im efektívnejšie domáhať sa svojich základných práv a slobôd. Ďalším cieľom tohto vysunutého pracoviska, kde bude verejný ochranca práv a právni experti jeho kancelárie občanom k dispozícii každý druhý piatok v mesiaci, je aj úsilie zámerne pôsobiť na zvyšovanie právneho vedomia verejnosti a  pokračovanie osvetovej činnosti v dodržiavaní základných práv a slobôd v regiónoch SR.
Z doterajších skúseností v siedmich regionálnych kanceláriách jednoznačne vyplýva poznanie, že občania v daných regiónoch možnosť osobného stretnutia s verejným ochrancom práva a odbornými pracovníkmi Kancelárie verejného ochrancu práv hodnotia pozitívne a o túto formu prejavujú veľký záujem. Termíny konzultácií s verejným ochrancom práv a jeho právnymi expertami sú obsadené na 3-4 mesiace dopredu.

Na prijatie vo veľkokrtíškom regionálnom pôsobisku KVOP sa občania môžu začať objednávať od 1. februára 2005 na telefónnych číslach v bratislavskej kancelárii: 02/43634906, 02/48287401. Ďalšie z možností ako sa obrátiť na verejného ochrancu práv:
1. osobne v sídle kancelárie na Nevädzovej ulici č.5 v Bratislave, denne od 8.00-16.00hod
2. telefonicky na čísle telefónu 02/4828 7401
3. písomne listom na adresu: Kancelária VOP, PO BOX 1, 820 04 Bratislava 24,
e-mailom: sekretariat@vop.gov.sk, na web stránke: www.vop.gov.sk je elektronický formulár na podanie podnetu. faxom na t. č.: 02/4828 7203 (401)
Viac informácií je na webe: www.vop.gov.sk a v informačných letákoch, ktoré nájdete v kancelárii na Nevädzovej ulici č.5 v Bratislave.

Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní, alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. A to nielen pri porušení jeho práv, ale aj práv nejakej inej fyzickej či právnickej osoby.

Bratislava, 28.01.2005
Ing. Jana Španková
Public relations KVOP
Zobraziť všetky