Slávnostné otvorenie regionálnej Kancelárie verejného ochrancu práv v Prešove

27.09.2004

Slávnostné otvorenie regionálnej Kancelárie verejného ochrancu práv v Prešove.

V piatok 1. októbra 2004 o 10.00 hod. sa v Radnej sieni Mestského úradu v Prešove na  Hlavnej ulici č. 73 uskutočnilo slávnostné otvorenie regionálnej Kancelárie verejného ochrancu práv v Prešove za účasti primátora mesta Prešov Ing. Milana Benča a verejného ochrancu práv Doc. JUDr. Pavla Kandráča, CSc.

Prešovské vysunuté pracovisko je už siedmym v poradí, v ktorom bude pôsobiť verejný ochranca práv alebo právni experti jeho kancelárie. Od decembra 2002 verejný ochranca práv takto pôsobí v Trenčíne a v Žiline, od júna 2003 vo Veľkom Mederi, v Dohňanoch a v Banskej Bystrici a od septembra 2003 aj v Poprade. Pri zriaďovaní týchto pôsobísk verejný ochranca práv vychádza z princípu, ktorým sa riadi aj pri svojej činnosti, že „štát a jeho orgány sú tu pre občana a nie naopak“. Preto smeruje za občanom a jeho problémami, aby čo najviac občanov mohlo využiť služby pracovníkov Kancelárie verejného ochrancu práv, bez toho aby museli cestovať do Bratislavy. Nie zanedbateľnou motiváciou je aj to, že ombudsman chce občanom mesta Prešov a jeho okolia nielen poskytnúť ďalšiu z možností využívať služby verejného ochrancu práv a môcť sa tak efektívnejšie domáhať svojich základných práv a slobôd, no chce im aj umožniť šetriť čas a finančné prostriedky. Ďalším cieľom prešovského vysunutého pracoviska, kde bude verejný ochranca práv a právni experti jeho kancelárie občanom k dispozícii každý tretí piatok v mesiaci, je aj úsilie zámerne pôsobiť na zvyšovanie právneho vedomia verejnosti a  pokračovanie v osvetovej činnosti o dodržiavaní základných práv a slobôd v regiónoch SR.

Verejný ochranca práv zriaďuje svoje vysunuté pôsobiská na základe vlastnej iniciatívy ako i iniciatívy z regiónov. Primátor mesta Prešov sa na naňho obrátil v auguste 2004 vychádzajúc z listu občianky mesta, v ktorom ho požiadala, aby mesto Prešov prejavilo záujem o vyčlenenie priestorov pre činnosť ombudsmana. Primátor na základe uvedeného ponúkol k dispozícii miestnosť starej radnice a verejný ochranca práv ponuku rád prijal.Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní, alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na prijatie v prešovskom regionálnom pôsobisku KVOP sa občania môžu začať objednávať od pondelka 4. októbra 2004 na telefónnych číslach v bratislavskej kancelárii: 02/43634906, 02/48287401.Ďalšie z možností ako sa obrátiť na verejného ochrancu práv:

1. osobne v sídle kancelárie na Nevädzovej ulici č.5 v Bratislave, denne od 8.00-16.00hod.

2. telefonicky na čísle telefónu 02/4828 7401, 02/43634906

3. písomne listom na adresu: Kancelária VOP, PO BOX 1, 820 04 Bratislava 24,

e-mailom: sekretariat@vop.gov.sk, na web stránke: www.vop.gov.sk je elektronický formulár na podanie podnetu. faxom na t. č.: 02/4828 7203 (401)

Viac informácií je na webe: www.vop.gov.sk a v informačných letákoch, ktoré nájdete v Kancelárii na Nevädzovej ulici č.5 v Bratislave.Bratislava, 01.10.2004 Ing. Jana Španková

Public relations KVOP
Zobraziť všetky