Dňa 9. októbra 2007 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie regionálnej Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave - Mestskej časti Karlova Ves, súčasťou ktorého bola beseda verejného ochrancu práv s obyvateľmi tejto mestskej časti.