Serminár: "Rozhodovacie procesy v Európskej únii"

05.12.2003

V Bratislave sa uskutočnil seminár Rozhodovacie procesy v Európskej únii, ktorý usporiadala Informačná kancelária Európskeho parlamentu. Za KVOP sa semináru zúčastnil doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. Téma jeho aktívneho vystúpenia bola „Legislatívny proces, občan, európsky a národný ombudsman“.
Zobraziť všetky