Seminár Občan a region

20.06.2002

Neziskové občianske združenie Akadémia vzdelávania usporiadalo v Prešove pilotný seminár k projektu Občan a región. Účelom projektu je riešenie problematiky z oblasti nezamestnanosti, vzdelávania v špecifických skupinách a špecifických skupín. Nemalú pozornosť projekt venuje aj otázkam rozvíjania demokratickej spoločnosti. Ústredný riaditeľ AV Ivan Janičina osobne pozval verejného ochrancu práv Pavla Kandráča, ktorý vystúpil na podujatí s prednáškou Vzdelávanie a výchova k ľudským právam, k demokratickým hodnotám a medzikultúrnemu porozumeniu.
Zobraziť všetky