SEGREGÁCIA U NÁS PRETRVÁVA, EURÓPSKA KOMISIA DÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKE 2 MESIACE NA VYRIEŠENIE SITUÁCIE

11.10.2019

Segregácia vo vzdelávacom systéme v SR stále pretrváva. Európska komisia začala voči tejto situácii konanie už v roku 2015 – najskôr vláda celý problém poprela, no neskôr si aspoň existenciu segregácie vo vzdelávaní priznala. Aktuálne Európska komisia zhodnotila, že na Slovensku sa doteraz situácia dostatočne nezlepšila, a preto vyzvala SR, aby do dvoch mesiacov prijala opatrenia na odstránenie segregácie, inak podá voči Slovensku žalobu. Viac tu: https://cutt.ly/Reojt69

Na tento problém upozorňuje Kancelária verejného ochrancu práv už od roku 2013 a opakovane poukazuje, že je nevyhnutné komplexne ho vyriešiť. Napriek tomu, že táto problematika bola súčasťou mimoriadnej správy verejného ochrancu práv v auguste 2013, NR SR ju bezprecedentne nikdy neprerokovala.

Aj keď školský zákon výslovne zakazuje diskrimináciu a segregáciu, nie je dostatočne konkrétny, nevysvetľuje definíciu pojmu segregácia a neukladá sankcie za porušenie tohto princípu. Preto v praxi nedokáže zabrániť prípadom segregácie.

Verím, že sa vďaka výzve zo strany Európskej komisie veci dajú do pohybu, pretože zabezpečenie práva na vzdelanie je mimoriadne dôležité a kľúčové pre úspešný život a prosperitu nás všetkých, a o to viac, ak ide o deti z marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Zobraziť všetky