SATISFAKCIA PRE NEZÁKONNE STERILIZOVANÉ ŽENY JE PREJAVOM ÚCTY K HODNOTÁM ZAKOTVENÝM V ÚSTAVE

21.07.2021

Dnes som sa zúčastnila na zasadnutí Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorého predmetom boli nezákonné sterilizácie prevažne rómskych žien. Na zasadnutí boli aj dve poškodené ženy a zástupca a zástupkyňa mimovládnej organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva / Center for Civil and Human Rights, ktorá ženám pomáha. Jedna z nich dotiahla svoj prípad pred Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) a vďaka rozhodnutiu súdu v jej prospech sa jej dostalo satisfakcie. Druhá žena sa na vnútroštátne súdy a následne ESĽP neobrátila a spravodlivosti v jej prípade nebolo učinené zadosť. Tieto dva príbehy ilustrujú, prečo individuálne žaloby nepredstavujú efektívny mechanizmus na nápravu a prečo je mimoriadne potrebné zaviesť systémové riešenia.

Poslancov a poslankyne som upozornila na nevyhnutnú potrebu postaviť sa problému po rokoch čelom. Poukázala som aj na situáciu v Českej republike, kde návrh zákona odškodnenia dotknutých osôb nedávno prešiel poslaneckou snemovňou a štát sa dotknutým ženám ospravedlnil ešte v roku 2009.

Na problém nás zároveň upozorňujú medzinárodné inštitúcie, naposledy tak urobila Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović. V súvislosti s nezákonnými sterilizáciami v liste poukazuje na výzvy medzinárodných organizácií, aby Slovenská republika prikročila k spravodlivej náprave a poukazuje aj na analýzu, ktorú som v roku 2018 zrealizovala a mojim odporúčaniam vyjadruje plnú podporu. Celý list čítajte tu.

Poslanci a poslankyne výboru dnes nehlasovali za uznesenie, ktoré navrhol predsedajúci výboru Peter Pollák ml., pretože zloženie výboru nebolo uznášaniaschopné. Predsedajúci však uviedol, že bude iniciovať, aby sa vláda Slovenskej republiky ospravedlnila a aby sa prijal zákon zabezpečujúci odškodnenie dotknutých žien. Avizoval, že v tejto súvislosti plánuje zorganizovať okrúhly stôl, na ktorý pozve zodpovedné rezorty, mňa i zainteresované mimovládne organizácie a poškodené ženy.

Som presvedčená, že ospravedlnenie a následná satisfakcia je prejavom úcty k hodnotám, ktoré sú ukotvené v ústave a medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, ktorými sme ako štát viazaní. Nezákonné sterilizácie predstavujú hrubé porušenie základných práv dotknutých žien a nesmú ostať bez povšimnutia.

Na obrázku môže byť 5 ľudí, stojaci ľudia a interiér
Zobraziť všetky