SAMIT OMBUDSMANOV V4 V GDANSKU

18.09.2018

Od 16. do 18. septembra 2018 sme sa zúčastnili kazdoročného stretnutia ombudsmanov V4 v Gdansku, 
počas ktorého sme diskutovali o aktuálnych témach, akými sú sloboda prejavu, vzdelávanie v oblasti ľudských práv a úloha medzinárodných zmlúv a dohovorov.

V súvislosti s ochranou slobody prejavu sme poukázali na februárovú udalosť spojenú s vraždou novinára Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a o rastúcej potrebe zabezpečiť novinárskemu povolaniu zvýšenú ochranu.

Zhodli sme sa tiež na tom, že výchova a vzdelávanie k ľudským právam predstavuje základ pre scitlivovanie a posilňovanie občianskej spoločnosti.
V rámci aplikácie medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov sme upriamili pozornosť na potrebu ratifikácie OPCAT-u a neodkladného vytvorenia Národného preventívneho mechanizmu v Slovenskej republike, ktorá je poslednou z krajín EÚ, ktorá tak ešte neučinila.

Záverom tohto stretnutia bola prijatá deklarácia, ktorú si môžete prečítať nižšie.
Zobraziť všetky